Zobacz więcej

Psychologia bycia

 

 

Początek jest zawsze dzisiaj

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 4.5.2016 L119) (RODO) informuję, iż:Administratorem Pani/a danych osobowych jestem ja, Joanna Wiślicka, prowadząca działalność (nieewidencjonowaną)(art. 184. Dz.U. z dn. 30 kwietnia 2018  r.) - gabinet psychologiczny "Psychologia bycia", zakres świadczonych usług to pomoc psychologiczna i terapeutyczna.

Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług psychologicznych i psychoterapeutycznych (konsultacja psychologiczna, interwencja kryzysowa, psychoterapia, terapia wspierająca ) na podstawie umowy (artykuł 6 RODO ust.1b) – dane zwykłe tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, ew. numer telefonu, e-mail lub inne dane potrzebne do kontaktu i/ lub na podstawie zgody (artykuł 9 RODO ust. 2a)– dane wrażliwe tj. dane o stanie zdrowia, leczeniu farmakologicznym, pochodzeniu, rodzinie, pracy, itp.; i/lub żywotnego interesu klienta (artykuł 9 RODO ust. 2c).  W sprawach związanych z Pani/ Pana danymi proszę kontaktować się ze mną poprzez e-mail: psychologiterapeuta.joanna@gmail.com Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane (na podstawie umów powierzenia) następującym podmiotom:

1. bankowi – w razie opłat w formie przelewów bankowych

2. hostingowi – w razie kontaktu e-mailowego

3. portalom społecznościowym (Facebook, Instagram, Pinterest, Linkedin) – w razie kontaktu poprzez stronę

4. internetowym komunikatorom – w razie kontaktu przez Skype, Messenger

5. superwizorowi – w przypadku potrzeby poddania superwizji procesu terapeutycznego.

Podane przez Panią/ Pana dane nie zostaną udostępnione osobom trzecim ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, ani też w celach marketingowych.

Dane nie będą profilowane ani poddawane procesom automatyzowanego podejmowania decyzji.

Dane będą przechowywane przez okres najdłużej 5 lat od zakończenia wykonania umowy.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo dostępu do treści swoich danych nie dotyczy notatek własnych terapeuty. Są one chronione tajemnicą przedsiębiorstwa i służą one wykonawcy usługi do jej rzetelnej realizacji.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rzetelnego wykonania stosownej usługi z oferty.

Obserwuj

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

 

Polityka prywatności - RODO

Chcesz umówić wizytę?

 

Zapisz/zarejestruj się na spotkanie/

konsultacje psychologiczne ze mną.

Zapisz się!